Vykdomi projektai

Dar nevairuoji? Ateik į vairavimo mokyklą DORKANAS

UAB "Dorkanas" bendradarbiauja su Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos bei darbo ministerijos įgyvendinat ESF projektus:

ESF PROJEKTAS
„Nekvalifikuotų asmenų kompetencijų didinimas“
07.3.1-ESFA-V-401-01-0002

Projekto tikslas - padidinti nekvalifikuotų bedarbių, registruotų teritorinėse darbo biržose, motyvaciją įsidarbinti, padėti jiems spręsti emocines, asmenybės ir bendravimo problemas, sudarančias kliūtis jų užimtumui, padėti įgyti ar patobulinti kvalifikaciją ar įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

ESF PROJEKTAS
„Ilgalaikių bedarbių įdarbinimo rėmimas“
07.3.1-ESFA-V-401-01-0001

Projekto tikslas – padėti ilgalaikiams bedarbiams ir ilgą laiką nedirbusiems asmenims, registruotiems teritorinėse darbo biržose, įgyti ar tobulinti kvalifikaciją, įgyti kompetencijų, trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

ESF PROJEKTAS
„Vyresnio amžiaus bedarbių rėmimas“
07.3.1-ESFA-V-401-02-0001

Projekto tikslas – padėti vyresniems negu 54 metų bedarbiams, registruotiems teritorinėse darbo biržose, įsigyti ar tobulinti kvalifikaciją ir (ar) įgyti kompetencijų ir trūkstamų darbo įgūdžių, padedančių integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.

ESF PROJEKTAS
„Atrask save“
07.4.1-ESFA-V-404-01-0001

Projekto tikslas - Sumažinti nedirbančio, nesimokančio ir mokymuose nedalyvaujančio 15-29 metų jaunimo skaičių, įgyvendinant ankstyvos intervencijos ir aktyvumo skatinimo priemones, atsižvelgiant į tai, kokiai tikslinei grupei asmuo priklauso bei įvertinus asmens poreikius ir galimybes.

ESF PROJEKTAS
„Naujas startas“
07.4.1-ESFA-V-404-02-0001 

Projekto tikslas - Padidinti 16-29 m. amžiaus jaunimo galimybes integruotis į darbo rinką ir joje įsitvirtinti.