SAUGOS SPECIALISTŲ MOKYMAI

Dar nevairuoji? Ateik į vairavimo mokyklą DORKANAS

SAUGOS SPECIALISTŲ MOKYMAI 

Įmonėje, kuri veža pavojinguosius krovinius ar atlieka su tuo susijusį pakavimą, krovimą ar pripildymą, privalo būti paskirtas bent vienas pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistas, atsakingas už pagalbą įmonei vykdant tokiai veiklai būdingos rizikos žmonėms, turtui ir aplinkai prevenciją.

Pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialistas privalo turėti pagal atitinkamą transportavimo būdą ir pavojingųjų krovinių grupę galiojantį pavojingųjų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimą.

Pažymėjimas išduodamas asmeniui, išklausiusiam atitinkamus mokymo kursus pagal pasirinktą transportavimo būdą ir pavojingųjų krovinių grupę mokymo įstaigoje ir išlaikiusiam egzaminą LTSA. Pažymėjimas galioja 5 metus nuo jo išdavimo datos. Pažymėjimo galiojimas pratęsiamas 5 metams nuo ankstesnio galiojimo laikotarpio pabaigos datos, jeigu jo savininkas per vienus metus iki šios datos išlaiko egzaminą.

M - Visų klasių pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti. (Trukmė - 8 dienos) Kaina - 209 €
M1 - 1 klasės pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti. (Trukmė - 6 dienos) Kaina - 195 € 
M2 - 2 klasės pavojingų krovių vežimo saugai užtikrinti. (Trukmė - 6 dienos) Kaina - 195 €
M3 - 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 ir 9 klasių pavojingų krovinių vežimo saugai užtikrinti.  (Trukmė - 6 dienos) Kaina - 195 €
M4 - 7 klasės pavojingų krovinių vežimui užtikrinti. (Trukmė - 6 dienos) Kaina - 195 €
M5 - Naftos produktų vežimo saugai užtikrinti. (Trukmė - 6 dienos) Kaina - 195 €