ADR

Dar nevairuoji? Ateik į vairavimo mokyklą DORKANAS

KURSAI PAVOJINGIEMS KROVINIAMS VEŽTI

Pavojingieji kroviniai vietiniais ir tarptautiniais maršrutais ir keliais vežami pagal Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) A ir B techninių priedų reikalavimus. 

Pavojingu kroviniu vadinama pavojingomis savybėmis pasižyminčios medžiagos ir gaminiai, galintys pakenkti žmonėms, aplinkai ir turtui.

ADR I TOMAS 2017

ADR II TOMAS 2017