VAIRUOTOJŲ MOKYMAI

Dar nevairuoji? Ateik į vairavimo mokyklą DORKANAS

VAIRUOTOJŲ MOKYMAI

Kelių transporto priemonių vairuotoju, vežančiu pavojinguosius krovinius (ADR), gali būti asmuo, kuris:
  • išklausė ir sėkmingai baigė atitinkamą mokymo kursą
  • nustatyta tvarka laikė egzaminą LTSA ir gavo ADR vairuotojo pasirengimo pažymėjimą

Asmuo, siekiantis tapti ADR vairuotoju, privalo išklausyti pagrindinį mokymo kursą A1 ir, jei reikia, specializuotus mokymo kursus A2, A3, A4 

A1 - Pagrindinis mokymo kursas pavojingiems kroviniams vežti.  (Trukmė - 4 dienos) Kaina - 85 €
A2 - Spec. mokymo kursus cisternoms vežti. (Trukmė - 3 dienos) Kaina - 36 €
A3 - Spec. mokymo kursas 1-os klasės pavojingiems kroviniams vežti. (Trukmė - 2 dienos) Kaina - 27 €
A4 - Spec. mokymas 7-os klasės kroviniams vežti. (Trukmė - 2 dienos) Kaina - 27 €

 

Reikalingi dokumentai:

  • Vairuotojo pažymėjimas
  • Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

Asmeniui, sėkmingai išlaikius egzaminą (-us) (LTSA), inspekcija išduoda pažymėjimą. Pažymėjimas išduodamas 5 metams. Norintiems pratęsti jo galiojimo terminą, privaloma per vienerius metus iki pažymėjimo galiojimo pabaigos išklausyti žinių atnaujinimo kursą (-us) ir išlaikyti egzaminą (-us).